۴۲۵۶۱۰۵۲۳_۸۷۸۶_۴۴۲۵۹۷۶۱۲۷۰۱۷۳۴۹۵۰۲

هیات پیروان ولایت
سوگواری سالروز تخریب قبور مطهر بقیع

سه شنبه ۲۲ تیر از نماز مغرب
خ ۱۱ – بین دوم و سوم