جلسه عمومی
#حلقه_های_صالحین ؛ نوجوانان هیئت پیروان ولایت(مقاطع هشتم تا دوازدهم)

زمان؛ چهارشنبه ۳ آذر، از ساعت ۱۹:۳۰

مکان؛ خ ۹ بین ۲ و ۳ پلاک ۱۳۴، منزل برادر سید مجتبی زارعی

سخنران؛ استاد محمد یعقوبیان

آوردن کاغذ و قلم فراموش نشود.