هییت پیروان ولایت

عکس دست جمعی در میدان آزادی در کنار#سردار صالحی